Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало Акредитирани дейности
Header Pic
Header Pic

Акредитирани дейности Print E-mail

„Електро-инженеинг” ЕООД има многогодишен опит в контрола на параметри на електрически уредби с напрежение до и над 1000 волта – съпротивление на заземление, импеданс на контур „фаза-защитен проводник, дефектно-токови защити, съпротивление на изолация. Органът за контрол извършва и изпитване на електрозащитни средства в експлоатация – диелектрични боти и ръкавици, изолиращи щанги и указатели за напрежение. „Електро-инженеинг” ЕООД разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал.

 

Въз основа на сертификат за акредитация (БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005) издаден от БСА, Орган за контрол „ТЕТ-контрол” при „Електро-инженеинг” ЕООД – Орган за контрол от вид „С” е акредитиран да извършва контрол на:

по

ред

Област на контрол:

 

Вид на контрола٭

Обхват на контрола по параметър:

Методи и процедури като: нормативен акт, стандарт, спецификация, вътрешна процедура

1

2

3

4

5

  1.

Електрически уредби и съоръжения до  и над 1000 V

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

Съпротивление на изолацията

 

ПБЗРЕУЕТЦЕМ(обн   ДВ бр.

  19/05г.)

ПБЗРЕН (обн ДВ бр.21/05г.)

Наредба №3 (обн ДВ бр90 и 91/04г.)

 Наредба №16-116 (обн ДВ бр26/ 08г.)

 

2.

Електрически уредби и съоръжения до  и над 1000 V

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

Преходно съпротивление на защитни заземителни уредби

Наредба №16-116 (обн ДВ бр26/ 08г.)

Наредба №3 (обн ДВ бр90 и 91/ 2004г.)

ПБЗРЕУЕТЦЕМ(обн ДВ бр.19/05г.)

 

 

3.

Електрически уредби и съоръжения до  и над 1000 V

Нови и в експлоатация обекти и съоръжения

Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

Наредба №16-116 (обн ДВ бр26/ 08г.)

Наредба №3 (обн ДВ бр90 и 91 / 2004г.)

Наредба №8 (обн ДВ бр 65 / 2005г.)

 

4.

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

нови и в експлоатация обекти и съоръжения

Импеданса Z S на контура „ фаза- защитен проводник”

 

Наредба №16-116 (обн ДВ бр26/ 08г.)

Наредба №3 (обн ДВ бр90 и 91 / 2004г.)

ПБЗРЕН (обн ДВ бр.21/05г.)

 

 

5.

Трансформаторно масло от съоръжения до и над 1000 V

 

нови  и в  експлоатация обекти  и съоръжения                              

Пробивно напрежение

Наредба №16-116 (обн ДВ бр26/ 08г.)

БДС Е N 60156; БДС IES 60475

6.

Електрозащитни средства

нови и в експлоатация обекти и съоръжения

Ток на утечка:

Пробивно напрежение на:

изолиращи щанги;

измервателни щанги;

изолиращи щанги за преносими заземители;

указатели за напрежение;

диелектрични ръкавици;

диелектрични боти;

гумени диелектрични галоши и ботуши;

изолиращи клещи;

токоизмервателни клещи за напрежение и ток;

гумени диелектрични килимчета и пътеки;

инструменти с изолиращи дръжки;

изолиращи поставки

 

Наредба №16-116 (обн ДВ бр26/ 08г.)

Наредба №3 (обн ДВ бр90 и 91 / 2004г.)

Наредба № 22 (обн ДВ бр 45   от 2 юни 2006г.,;попр. ДВ бр.47 от 9 юни 2006г..,; в сила от 03.09.2006г.)

 

 

 

 

 
Header Pic
left unten right unten